top of page

Dlaczego Nasze wiaty garażowe są lepsze od konkurencji:

wiata garażowa przy domu 6X6

Wszystkie strefy klimatyczne:

Nasze wiaty zostały zaprojektowane na wszystkie strefy klimatyczne, przez co są trwalsze i wykonane z grubszych profili. Zastosowane profile ze stali konstrukcyjnej S235 o wymiarach 100x100x3 lub 80x80x4 zapewniają nośność i opór przed wiatrem nawet w najtrudniejszych warunkach klimatycznych.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram

Ocynk gotowych elementów:

Nie są podatne na korozję przez zabezpieczenie ocynkiem cięć i spawaniu prefabrykatów. Wszystkie elementy wiaty są poddane procesowi cynkowania dopiero po pocięciu profili, dospawaniu elementów montażowych i wykonaniu otworów na śruby.

Dachy inne niż wszystkie…

Dachy mają większy (5 st - 8,7%) spadek, dedykowany przez producentów pokryć dachowych. Jest to spadek, który gwarantuje bezpieczne użytkowanie w okresie zimowym przy zalegającym śniegu, nie wymaga odśnieżania i zapewnia szybkie odprowadzanie wody opadowej.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram
brama garażowa

Tak
Działamy

Dowiedz się że:

Dachy są odporne na korozję przez brak powłoki anty-kondensacyjnej, która jest przeznaczona tylko do wewnątrz budynków gdzie panuje różnica temperatur. Zastosowanie powłoki  anty- kondensacyjnej w budynkach otwartych typu wiata samochodowa przyspieszałoby korozję dachów ponieważ warstwa ta łatwo nasiąka wilgocią z powietrza i zasysa wodę od spody z opadów deszczu i śniegu, w miejscach łączeń a także przy ujściu do rynny.

Wyjątkowa estetyka…

Marki montażowe słupów naszych wiat są niewidoczne dla użytkowników i ich gości ponieważ są umieszczone pod kostką brukową. Dodatkowe zalanie kotew stalowych betonem po montażu słupów uniemożliwia ich rdzewienie nawet po wielu latach w najbardziej agresywnych glebach dzięki stworzeniu im warunków beztlenowych.

słup w kostce brukowej

Przestrzeganie zasad….

Viaty ściśle przestrzegają norm projektowych i budowlanych

NORMY, NORMATYWY I WYKORZYSTANE MATERIAŁY.
1. PN-EN 1990 Podstawy projektowania konstrukcji.
2. PN-EN 1991-1-1 Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach.
3. PN-EN 1991-1-2 Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania ogólne. Oddziaływania na konstrukcje w warunkach pożaru.
4. PN-EN 1991-1-3 Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania ogólne- obciążenie śniegiem.
5. PN-87/B-02013 Obciążenia budowli - Obciążenia zmienne środowiskowe - Obciążenie oblodzeniem
6. PN-EN 1991-1-4 Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania ogólne- oddziaływania wiatru.
7. PN-EN 1991-1-5. Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania ogólne- oddziaływania termiczne.
8. PN-EN 1992-1-1. Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguły ogólne i reguły dla budynków.
9. PN-EN 1992-1-2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguły ogólne. Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe.
10. PN-EN 1993-1-1. Projektowanie konstrukcji stalowych. Reguły ogólne i reguły dla budynków.
11. PN-EN 1993-1-2 Projektowanie konstrukcji stalowych. Reguły ogólne. Obliczanie konstrukcji z uwagi na warunki pożarowe.
12. PN-EN 1993-1-3. Projektowanie konstrukcji stalowych. Reguły ogólne. Reguły uzupełniające dla konstrukcji z kształtowników i blach profilowanych na zimno.
13. PN-EN 1993-1-5. Projektowanie konstrukcji stalowych. Blachownice.
14. PN-EN 1993-1-8. Projektowanie konstrukcji stalowych. Projektowanie węzłów.
15. PN-EN 1997-1 Projektowanie geotechniczne. Zasady ogólne.
16. PN-EN ISO 4014 Śruby z łbem sześciokątnym. Klasa dokładności A i B.
17. PN-EN ISO 4032 Nakrętki sześciokątne, odmiana 1. Klasa dokładności A i B.
18. PN-EN ISO 7089 Podkładki okrągłe. Szereg normalny. Klasa dokładności A.
19. PN-EN 1090-1 Zasady oceny zgodności elementów konstrukcyjnych
21. PN-EN 1090-2 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Część 2: Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji stalowych.
22. PN-EN 1993-3-1 Projektowanie konstrukcji stalowych. Wieże i maszty.
23. Tablice do projektowania konstrukcji metalowych, Praca zbiorowa, Arkady 2006.

bottom of page